Egy ügyész véleményeKorruptország - korrupt jogszolgákkalA mai magyar igazságszolgáltatás olyan, mint a társadalom egyéb területe, a szenny, a mocsok, az összefonódás, a felületesség, a szakmai megalapozatlanság jellemzi.
Az ott dolgozókat kizárólag a saját egzisztenciális biztonságuk érdekli és mindenen, mindenkin gátlás és gondolkodás nélkül átgázolnak az érdekeik érvényesítése céljából.
A büntetőjogi tévedések száma és súlya rosszabb, mint a Kádár rendszerben volt.

A mai Magyarországon a büntetőeljárási törvényre való hivatkozáskor a nyomozóhatóság tagjait, az ügyészséget és a bíróságot kivétel nélkül nevetés fogja el.
A Be. előírásai közül csak azok érvényesülnek, amelyek a hatóság érdekeit szolgálják.
A hatósági önkény soha nem látott méretű. A hatóságok eljárásuk során gátlás nélkül bármilyen jogszabályt, előírást megszegnek és sajnos ezt következmények nélkül tehetik.
A mai polgári Magyarországon a különböző igazságszolgáltatási ágak közötti összefonódás olyan döbbenetes mértékű, amely minden alkotmányba lefektetett garanciális szabályt formálissá deklarál.

A nyomozóhatóságok tagjai döntő mértékben az elhelyezkedni nem tudó, vagy munkanélküli diplomásokból, elsősorban a tanárokból kerül ki. Néhány hónapos gyorstalpaló után emberi sorsokról döntenek.
Az ügyészség szakmai megítélése, becsülete a 90-es évek elejére annyira lezüllött, és olyan létszámhiányuk keletkezett, hogy bárkit felvettek, akinek jogi diplomája volt.
Így az ügyészség a félrecsúszott egzisztenciák, a részegek és a kurvák gyűjtőhelyévé vált.

A bíróságokra bekerülni pedig kizárólag csak családi kapcsolatok révén lehetséges. (Kivéve, ahova lokális jelleg miatt egyébként nincs jelentkező).
A bíróságokon a bírói karrier nem tudástól, nem a rátermettségtől, hanem nők esetében a "táncra való hajlamosságuk", férfiak esetében a protektoruk befolyásának mértékétől függ.

A szakmai alkalmasság ma az igazságszolgáltatásban csak szóban követelmény.
Az alkalmatlan hozzá nem értő, súlyos hibákat elkövető személyek soha nem kerülnek felelősségre vonásra.
A jelenlegi rendszer a gazdag trógerok érdekeit védi, ezért nem várható változás, sőt...