Egy pokoli történet


Történetünk egy újságíró tollából:

Egy pokoli történet

A polip hálójában


Megtörténhet-e egy valódi jogállamban, hogy valakit kizárnak jogos tulajdonából, elveszik tőle azt, amiért egy életen át dolgozott, gürcölt, szenvedett, nélkülözött?
Megtörténhet-e egy valódi jogállamban, hogy valakitől csalárd módon elvegyék az egzisztenciáját, vagyonát?
Megtörténhet-e egy valódi jogállamban, hogy az a valaki (és párja) ebből következően elszegényedjen, emberhez méltatlan körülmények között szenvedjen hosszú - hosszú éveken át?
A válasz: nem, egy valódi jogállamban ez nem történhet meg.
Magyarországon megtörtént...


Dr. Horáth József (Dharma Padma)

Az Orient Press Kft., amelynek ügyvezetője és többségi tulajdonosa dr. Horváth József, 1994 októberében - a Kooperatív Ipari Szövetkezettel közösen - megvásárolta a Bp. XI. Építész u. 8-12. szám alatti ingatlant, a rajta lévő ezer négyzetméteres ipari csarnokkal. Az ingatlan tulajdonjogán 50-50 százalékban osztozott a két vállalkozás.

Az Orient Press Kft. több mint három éven át nyomdát üzemeltetett az ingatlan területén, amely egyben a cég székhelyéül is szolgált.
1997. elején Horváth úr párja egy újsághirdetésre figyelt fel, amelyben nyomdaüzem bérlésének lehetőségét kereste annak feladója.

A tárgyalások megkezdődtek a két fél között, amelybe Horváth úr később bevonta a Kooperatív Ipari Szövetkezet elnökét is (Horváth J. László, Kőszeg Alsó körút 35.), tekintettel arra, hogy a szövetkezet felerészben tulajdonosa volt az ingatlannak.
Rövid idő elteltével a bérlési szándékkal jelentkező Petro-land Kft. (ügyvezető: Petró Lajos, Régi cím: Budapest, 1118 Társ u. 3. Új cím: 1121 Magasúti lejtő 16.) háttértárgyalásokba kezdett a Kooperatív Ipari Szövetkezettel, amelyről Horváth úr csak akkor szerzett tudomást, amikor már késő volt, amikor már bekövetkezett a baj...

1997. április 18-án kelt az a bérleti szerződés, amelyben a Kooperatív Ipari Szövetkezet elnöke, havi 1 millió 300 ezer forint díj ellenében (negyedévenként történő megfizetést engedve), bérbe adta a Petro-Land Kft.-nek a fent jelzett ingatlant - mit sem törődve azzal az "aprósággal", hogy annak a szövetkezet csupán 50 százalékos tulajdonosa volt.

A Bérleti szerződés 1. pontjában a Kooperatív Ipari Szövetkezet kijelentette: a bérbeadás tárgyát képező ingatlan "kizárólagos, harmadik személy bárminemű igényétől mentes tulajdonát képezi".
(A szerződést készítette: Kovács - Réti - Szegheő ügyvédi iroda Budapest.)
Az újdonsült bérlő lecseréltette a zárakat, és megakadályozta Horváth úr belépését a jogos tulajdonába. Az Orient Press Kft. tulajdonát képező nyomdagépeket pedig a MÉH-be szállíttatta, a cég - ipari csarnokban tárolt - teljes iratanyagát eltüntette, vélhetően megsemmisítette.

A tulajdonából kirekesztett vállalkozó rendőrségi segítségért folyamodott, nem tudva, hogy a "szolgálunk és védünk" szlogen elől csak a kit, illetve kiket meghatározás hiányzik, így az teljesen szabadon értelmezhető...
Röviden, mert erre kár szót vesztegetni: a bűnüldöző szervek semmit nem léptek az ügyben. Ahogy mifelénk az már teljesen megszokottá vált.
A gusztustalan történet kárvallottja 1997 végén polgári bírósághoz fordult, abban a reményben, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás azért van, hogy igazságot szolgáltasson.
A rendőrség után ez volt Horváth úr második tévedése.

Lassan 10 éve már, hogy a törvény szolgái rágják a ködöt, gyártják az ilyen-olyan határozatokat, tologatják ide-oda az aktákat, miközben a Horváth-család egy garázsból átalakított, emberi életre alkalmatlan lyukban tengődik és várja, hogy egyszer, végre valahára, esetleg még az életükben jogerős ítélet szülessen kifosztásuk tárgyában...
Anyagi tartalékaikat teljesen felemésztette a közel évtizedes bírósági eljárás, - maradt: a remény.

Az Orient Press Kft. - tekintettel arra, hogy működésében akadályozva volt, bevételeket nem tudott produkálni - fizetésképtelenné vált, közteher-tartozást halmozott fel, amiért az adóhivatal felszámolást kezdeményezett a vállalkozás ellen. Ezzel a kft. nem csak a vagyon feletti rendelkezés jogát, hanem a perbeli jogképességét, valamint a 10 évre visszamenőleges használati díjkövetelése érvényesítését is elvesztette, pontosabban azok a felszámolóra szálltak.

A cég felszámolására a bíróság a Cég-Kontroll Kft.-t jelölte ki. Felszámolóbiztos: dr. Dajka József (1221 Budapest, Kiránduló u.28. Á. ép.).
Sokan mondták már: Magyarországon felszámoló maffia működik. Amit dr. Dajka ebben az ügyben cselekedett, arra egyszerűen nincs jelző a magyar nyelvben.

Az Orient Press Kft. tulajdonát képező mintegy 100 millió forint forgalmi értékű ingatlant - tessék megkapaszkodni! - 3 millió 500 ezer forintért értékesítette. Azt az ingatlant, amelyet kevéssel azt megelőzően 76 millió forintra (alul) értékelt a - felszámoló!

És ezzel még nincs vége a szembeköpésnek, mert az árverés nyertese az a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szövetkezet, *strómanja (ügyvezető: Mitzl Lajos, 2030 Érd, VI. Sándor u. 2.) lett, amelynek tulajdonosai között minő "véletlen"! - a Kooperatív Ipari Szövetkezet, az ingatlant csalárd módon bérbe adó vállalkozás elnök-tulajdonosa is (Horváth J. László) szerepel.

Miután az átjátszás-lenyúlás-kifosztás megtörtént, a Kooperatív Ipari Szövetkezet elállt az Orient Press Kft. ellen kezdeményezett tulajdonjogi pertől, hiszen az okafogyottá vált, az ingatlant sikerült "elrabolni" Horváth úréktól.

Minek tökölődni végeláthatatlan, évekig tartó perekkel, amikor a cél sokkal gyorsabban is elérhető, nem igaz?
Bírósághoz nálunk csak azok fordulnak, akik hisznek még az igazságszolgáltatásban, a törvényességben.
Olyanok, akik azt képzelik, ebben az országban jogbiztonság van, a mi államunkban nem csak elvben létezik a tulajdonhoz való jog.
Ők a naivak. A "doktorhorváthjózsefek".

A "gyakorlatiasak", a "realisták" másban hisznek. A politikai- és igazságszolgáltatási kapcsolatokban és/vagy a pénz hatalmában.
Ők vagyonosodnak, ők érvényesülnek. Övék a világ?

Dr. Horváth József számításai szerint vállalkozásukat - legkevesebb - 400 millió forint (+ késedelmi kamatok) kár érte. Mintegy 100 millió forint az ingatlan elvesztéséből eredően, további mintegy 300 millió forint pedig elmaradt használati díj címén illetné a Kft.-t, hiszen a bérlő Petro-land Kft. nem Horváth úr vállalkozásának fizette 1997 tavaszától a bérleti díj 50 százalékát.
Mégis: a Horváth-család napi, filléres megélhetési gondokkal küszködik, ugyanis százmillióik mást, másokat gazdagítanak...

A feltárt Orient Press-Kooperatív-Petroland-ügy természetesen ennél sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb, de úgy éreztük, amennyiben belemegyünk a részletekbe, úgy éppen a téma lényege tompul, és a történet végére érve a Kedves Olvasó talán azt sem tudta volna már, lánynak, avagy fiúnak született.

A magyar jogrendszernek ugyanis ez a lényege. Így lett kitalálva. Hogy mindent minimum kétféleképpen lehessen magyarázni.
Hogy lehessenek az egyenlőknél egyenlőbbek a törvény színe előtt. Hogy tönkre lehessen tenni, hogy el lehessen taposni az útban lévőt. Természetesen a "jogra" való hivatkozással.
Mert Magyarországon egy ember mindaddig ártatlan, amíg be nem bizonyosodik, hogy nincs több pénze...

Történetünk szenvedő alanyainak már nincs több pénzük, nincs vagyonuk.
Elvették tőlük.
A polip hálójába keveredtek és a rendszer bedarálta őket.
Közel tíz éve várnak az igazságra.
Közel tíz éve bíznak abban, hogy pokoli történetük egyszer véget ér.

Magyarország, 2006 augusztus

* Stróman = gúnyos megnevezése azoknak a személyeknek, akik bizonyos jogok v. kötelezettségek elvállalásánál és érvényesítésénél látszólag saját maguk nevében járnak el, voltaképpen azonban csak mások számára, vagy mások akaratával végzik el az illető cselekményeket. (Pallas nagylexikon)

2015. április 17.-én múlt 18 éve, hogy tart ez a pokoli történet!

A tévé ügyvédje - A magántulajdon védelme